OSB Adı : ANKARA ANADOLU ORGANIZE SANAYI BÖLGESI - AOSB

İmar Bilgileri

Toplam Sanayi Parseli Sayısı 100.00
Sanayi Parsellerinde TAKS (%) 0.00
Sanayi Parsellerinde KAKS (%) 0.00
OSB'nin Büyüklüğü (m²) 1,300,326.28
Toplam Sanayi Alanı (m²) 1,019,948.28
Toplam Sanayi Alanı (%) 78.00
Toplam Hizmet ve Destek Alanı (%) 0.00
Toplam Ortak Donatı Alanı (%) 5,003.00
Toplam Terke Konu Alan (%) 6,515.00
© 2014 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı