OSB Adı : ANKARA ANADOLU ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ - AOSB

İmar Bilgileri

Toplam Sanayi Parseli Sayısı 100,00
Sanayi Parsellerinde TAKS (%) 0,00
Sanayi Parsellerinde KAKS (%) 0,00
OSB'nin Büyüklüğü (m²) 1.300.326,28
Toplam Sanayi Alanı (m²) 1.019.948,28
Toplam Sanayi Alanı (%) 78,00
Toplam Hizmet ve Destek Alanı (%) 0,00
Toplam Ortak Donatı Alanı (%) 5.003,00
Toplam Terke Konu Alan (%) 6.515,00
© 2014 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı