OSB Adı : ÇORLU1 ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

İmar Bilgileri

Toplam Sanayi Parseli Sayısı 180,00
Sanayi Parsellerinde TAKS (%) 5.500,00
Sanayi Parsellerinde KAKS (%) 7.000,00
OSB'nin Büyüklüğü (m²) 5.769.534,50
Toplam Sanayi Alanı (m²) 5.648.365,59
Toplam Sanayi Alanı (%) 97,00
Toplam Hizmet ve Destek Alanı (%) 1,00
Toplam Ortak Donatı Alanı (%) 1.536,00
Toplam Terke Konu Alan (%) 2.228,00
© 2014 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı