OSB Adı : ERGENE 2 ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

İmar Bilgileri

Toplam Sanayi Parseli Sayısı 397,00
Sanayi Parsellerinde TAKS (%)
Sanayi Parsellerinde KAKS (%) 70,00
OSB'nin Büyüklüğü (m²) 47.820.606,00
Toplam Sanayi Alanı (m²) 45.393.328,82
Toplam Sanayi Alanı (%) 94,00
Toplam Hizmet ve Destek Alanı (%) 0,00
Toplam Ortak Donatı Alanı (%) 679,00
Toplam Terke Konu Alan (%) 877,00
© 2014 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı