OSB Adı : ÇORLU DERİ İHTİSAS VE KARMA

İmar Bilgileri

Toplam Sanayi Parseli Sayısı 237,00
Sanayi Parsellerinde TAKS (%) 50,00
Sanayi Parsellerinde KAKS (%) 150,00
OSB'nin Büyüklüğü (m²) 823.227,51
Toplam Sanayi Alanı (m²) 797.916,51
Toplam Sanayi Alanı (%) 96,00
Toplam Hizmet ve Destek Alanı (%) 0,00
Toplam Ortak Donatı Alanı (%) 0,00
Toplam Terke Konu Alan (%) 0,00
© 2014 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı