OSB Adı : ÇORLU DERI İHTISAS VE KARMA

İmar Bilgileri

Toplam Sanayi Parseli Sayısı 237.00
Sanayi Parsellerinde TAKS (%) 0.50
Sanayi Parsellerinde KAKS (%) 1.50
OSB'nin Büyüklüğü (m²) 823,227.51
Toplam Sanayi Alanı (m²) 797,916.51
Toplam Sanayi Alanı (%) 96.00
Toplam Hizmet ve Destek Alanı (%) 0.00
Toplam Ortak Donatı Alanı (%) 0.00
Toplam Terke Konu Alan (%) 0.00
© 2014 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı