OSB Adı : KAYSERİ İNCESU

İmar Bilgileri

Toplam Sanayi Parseli Sayısı 286,00
Sanayi Parsellerinde TAKS (%) 70^
Sanayi Parsellerinde KAKS (%) 70^
OSB'nin Büyüklüğü (m²) 8.414.484,13
Toplam Sanayi Alanı (m²) 7.666.857,13
Toplam Sanayi Alanı (%) 91,00
Toplam Hizmet ve Destek Alanı (%) 0,00
Toplam Ortak Donatı Alanı (%) 0,00
Toplam Terke Konu Alan (%) 0,00
© 2014 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı