OSB Adı : KAYSERI İNCESU

İmar Bilgileri

Toplam Sanayi Parseli Sayısı 286.00
Sanayi Parsellerinde TAKS (%) 70^
Sanayi Parsellerinde KAKS (%) 70^
OSB'nin Büyüklüğü (m²) 8,414,484.13
Toplam Sanayi Alanı (m²) 7,666,857.13
Toplam Sanayi Alanı (%) 91.00
Toplam Hizmet ve Destek Alanı (%) 0.00
Toplam Ortak Donatı Alanı (%) 0.00
Toplam Terke Konu Alan (%) 0.00
© 2014 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı