OSB Adı : PAZARYERİ ORGANİZE SANAYİ

İmar Bilgileri

Toplam Sanayi Parseli Sayısı 9,00
Sanayi Parsellerinde TAKS (%) 55,00
Sanayi Parsellerinde KAKS (%) 70,00
OSB'nin Büyüklüğü (m²) 1.042.820,00
Toplam Sanayi Alanı (m²) 322.792,00
Toplam Sanayi Alanı (%) 30,00
Toplam Hizmet ve Destek Alanı (%) 6,00
Toplam Ortak Donatı Alanı (%) 0,00
Toplam Terke Konu Alan (%) 0,00
© 2014 T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı